NEN-EN ISO 9001:2008/VCA**

NEN-EN ISO 9001:2008
Wij zijn gecertificeerd volgens NEN-EN ISO 9001:2008. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • Zeg wat je doet;
  • Doe wat je zegt;
  • Bewijs het.

VCA**
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.