NEN-EN ISO 14001:2004

Het milieumanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd. 

Wij zijn in het bezit van NEN-EN ISO 14001 sinds 22-10-2014.