NEN-EN 1090 (CE-normering)

Vanaf juli 2014 geldt voor staalbouwend Nederland een nieuwe norm, de NEN-EN 1090. Wielen Steel Products heeft inmiddels de procedure succesvol afgerond en is sinds april 2014 in het bezit van dit certificaat.

Een niet-gecertificeerd bedrijf dat dit soort bouwproducten maakt, pleegt een economisch delict. Maar misschien nog wel gevaarlijker: uw verzekering dekt in dat geval een eventuele schade niet! Het is dus essentieel uw staalconstructie uit te besteden aan een bedrijf dat CE-genormeerd is.

Onze werkwijze was al ingericht volgens de technische eisen van deze norm. Naast deze kwalificaties is er wel het één en ander veranderd met betrekking tot inkoop en documentatie. Zo wordt het materiaal ingekocht volgens de geldende normen. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk is geleverd en wordt dit vastgelegd samen met de materiaalcertificaten. Hierbij blijft het materiaal dan altijd traceerbaar.

Kortom, als u kiest voor Wielen Steel Products dan kiest u voor een leverancier die werkt volgens de geldende normen en een transparante organisatie!